Algemeen

Luierkado & Zo respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website.

Door middel van de General Data Protection Regulation, beter gekend als GDPR, zorgen we voor een veilige, transparante , vertrouwelijke verzameling en verwerking van je persoonsgegevens.

Wij vragen je dan ook deze GDPR aandachtig te lezen, daar deze essentiële informatie bevat over welke persoonsgegevens we van je verzamelen, hoe we deze verzamelen en waarvoor deze gebruikt worden. 

 

Door het meedelen van je persoonsgegevens verklaar je uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze GDPR en ga je eveneens en uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van deze gegevens.

 

Wanneer je een bestelling plaats bij Luierkado & Zo, dien je je te registreren door een account aan te maken. Je wachtwoord is persoonlijk.  Ga hier vertrouwelijk mee om en hanteer dit enkel voor eigen gebruik.  Door het aanmaken van je account hebben we automatisch toegang tot de gegevens die hieruit voortvloeien. Dit zijn : je voor-en achternaam, je adresgegevens, je telefoonnummer, je e-mailadres en je rekeningnummer.  Jij bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van je gegevens.

We hebben je persoonsgegevens nodig : voor het aanmaken van je account, om je bestelling te verwerken en goederen en diensten bij je af te leveren, om je op de hoogte te houden van je bestelling, je te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening vlot te laten verlopen, omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte en om je beleving op onze website te optimaliseren.  

 

Luierkado & Zo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en dit om een goede dienstverlening te kunnen garanderen.  Dit is van toepassing zolang je klant bent .  Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens op te vragen, in te zien, aan te passen of te verwijderen.  Wil je niet meer in ons klantenbestand voorkomen, kan je dit aangeven door ons een e-mail te sturen naar info.luierkado.enzo@gmail.com  Op dat moment zullen wij ervoor zorgen dat je persoonsgegevens verwijdert worden. 

 

Onder geen beding zullen je persoonsgegevens worden doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden

Wij stellen alles in het werk om op een zorgzame en legitieme manier om te gaan met je persoonsgegevens en dit in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 

Door gebruik te maken van onze website, ga je als klant/koper akkoord met ons gebruik van cookies.   Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer geplaatst wordt en die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website.  Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren.    

 

In geen enkel geval kan Luierkado & Zo aansprakelijk gesteld worden voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden.

Indien je toch van oordeel bent dat je rechten geschonden zouden zijn en je van Luierkado & Zo geen gehoor zou vinden voor je bezorgdheden met betrekking tot je persoonsgegevens, staat het je vrij een klacht in te dienen bij

                      Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

                      Drukpersstraat 35

                      1000 Brussel

                      Tel. 02 274 48 00 - Fax. 02 274 48 35

                      E-mail: commission@privacycommission.be

 

Wens je  na het lezen van deze GDPR te reageren op ons privacy beleid, neem dan contact met ons  :

Via mail : info.luierkado.enzo@gmail.com

Telefonisch : 0475/73.09.45